Základní údaje

název knihovny:
Místní knihovna Jezdkovice

sídlo knihovny:
Jezdkovice 32

evidenční číslo knihovny:
2056

sigla knihovny:
OPG540