Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:           0,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:   0,- Kč/ 1 rok
důchodci:                  0,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Jezdkovice.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 3 měsíce

Upomínací poplatky:
po 10 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 10, – Kč
po 20 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 20,- Kč
po 25 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 40,- Kč
po 30 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 50,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč